Sách

“Phi lý trí” – Nhìn thấu tâm trí bạn

 Con người được tạo hóa ban tặng một quyền năng mạnh mẽ nhất, đó là lý trí. Con người luôn hành động theo lý trí, mất lý trí đồng nghĩa với việc chúng ta không còn là con người theo đúng nghĩa. Thực tế có hoàn toàn như vậy không? “Phi lý trí” của Dan Ariely cho chúng ta một câu trả lời bất ngờ: chúng ta đôi khi phi lý trí hơn chúng ta tưởng, thậm chí thường xuyên phi lý trí và phi lý trí có hệ thống. Tại sao nói “Phi lý trí” là cuốn sách nhìn thấu tâm trí bạn? “Phi lý trí” sẽ dẫn bạn vào một cuộc hành trình tìm hiểu những trường hợp trong đó tất cả chúng ta đều trở nê

Contact Me on Zalo