Hướng nghiệp

Cách chọn ngành nghề như thế nào cho đúng?

Cách chọn ngành nghề như thế nào cho đúng? Hôm nay Linh viết bài viết này dành cho những bạn mới thi đại học xong. Đang có điểm đại học và quyết định lựa chọn vào trường cũng như ngành nghề mình yêu thích và khi ra trường có công ăn việc làm. Làm thế nào chọn ngành nghề cho đúng? Để giải quyết câu hỏi " Làm thế nào chọn ngành nghề cho đúng?" Thì sau đây Linh sẽ chia sẻ quan điểm, góc nhìn và kinh ngiệm thực tế đã chạm và đã làm. Qua nhiều năm làm việc tiếp xúc công việc tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới cho công ty. Thì đa phần các bạn đều có tâm lý. Chị ơi!

Contact Me on Zalo