Hướng nghiệp

Bạn có thần tượng ai cho mình chưa?

Thật ra thần tượng không có gì to tát lắm đâu? Bạn cứ nghĩ đơn giản là thần tượng một hành động của ai đó, nhân vật, doanh nhân, nhà khoa học. Hay một ca sĩ, một diễn viên nào đó có hình ảnh sống có sức ảnh hưởng cho bạn có nghị lực sống. Thần tượng cho mình - Có xa như bạn nghĩ? Bạn có suy nghĩ đơn giản rằng: Thần tượng chính bản thân mình cũng là một tấm gương cần cố gắng mỗi ngày theo một hình mẫu. Mà bạn đặt mục tiêu hướng đến sự phát triển cá nhân tốt nhất trong tương lai. Bằng những hành động gieo trồng mỗi ngày ở hiện tại. Tại sao hôm nay Linh lấy chủ

Contact Me on Zalo